Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Groep Averbode is een toonaangevende educatieve uitgeverijengroep.

Reeds tientallen jaren is zij onbetwist marktleider voor educatieve tijdschriften in België, zowel in het Nederlands als in het Frans.
Daarnaast heeft de Groep Averbode een sterk educatief fonds met leermiddelen en methodes voor het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs, eveneens voor Vlaanderen en Wallonië (& het Groothertogdom Luxemburg). Deze fondsen verschijnen onder Averbode, Erasme, Didier Hatier, Labor, Sedrap of Cego.

Verder verzorgt de Groep de distributie van een aantal belangrijke  internationale educatieve uitgevers zoals Hachette, Didier, Hatier, Edelsa, Oxford University Press, Mary Glasgow Magazines, Kwintessens …
Ook voor de Thuismarkt werden nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals de bekende boekjes van Nellie & Cezar en recent ook Tom en Missy Mila, waar boekjes en televisie verenigd worden met een educatieve functie.

Vanuit de band met de abdij van Averbode heeft de uitgeverij reeds jaren een fonds Maatschappij & Spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland.De uitgeverijengroep is ook toenemend internationaal actief, met eigen filialen in Nederland en Frankrijk.

Werkmaatschappijen

De Groep Averbode telt diverse werkmaatschappijen die elk een specifieke opdracht toebedeeld kregen.

  • Uitgeverij Averbode N.V. is gespecialiseerd in de productie en distributie van kinder- en jeugdtijdschriften met name algemene educatieve tijdschriften, geloofstijdschriften en leestijdschriften.
  • Uitgeverij Averbode|Erasme staat in voor de uitbouw van boekenfondsen onderverdeeld in educatieve uitgaven, kinder- en jeugdboeken en religieuze en levensbeschouwelijke boeken, zowel voor de Vlaamse als voor de Waalse markt.
  • Cego Publishers N.V.  is de joint-venture van de Groep Averbode en het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs vanuit de Universiteit Leuven.
  • Editions Sedrap S.A.S. en  Uitgeverij Averbode B.V. zijn de filialen in Frankrijk en Nederland.

Bedrijfscharter

Uitgeverij Averbode wil een professionele partner zijn voor opvoeding en vorming in onderwijs en gezin. Die harmonieuze ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunen we met educatieve producten, in de ruime zin van het woord. Hoge kwaliteit is daarbij een streefdoel. De uitgaven willen ook vernieuwend, speels en fris zijn. De focus ligt op kennis, inspiratie en ontspanning.
 
Uitgeverij Averbode steunt op een lange traditie die haar oorsprong vindt in het pastoraal en maatschappelijk engagement van de abdij van Averbode. In een snel veranderende, multiculturele wereld vertolkt de uitgeverij christelijke waarden op eigentijdse wijze.

Uitgeverij Averbode geeft in haar uitgaven de maatschappij in haar verscheidenheid weer. Ethiek en respect voor elk individu staan centraal. We willen alle doelgroepen bereiken, ook kansarmen. Daarom is de toegankelijkheid van ons aanbod, zowel inhoudelijk als commercieel, belangrijk.

Uitgeverij Averbode streeft ernaar elke medewerker optimaal kansen te geven om zijn of haar talenten en aspiraties te realiseren, binnen de ondernemingsdoeleinden. Interne communicatie en vorming vertalen die zorg. Zowel de onderneming als de medewerker heeft baat bij een goede balans tussen werk en privé. Uitgeverij Averbode werkt op een respectvolle manier samen met haar externe medewerkers, leveranciers en klanten.

Uitgeverij Averbode is toekomstgericht en focust op lange termijn. De tweetaligheid is een meerwaarde bij de verdere positionering op de internationale markt. We vinden het eveneens belangrijk dat de toekomstige generaties opgroeien in een gezonde leefomgeving. Vanuit die zorg besteden we in onze publicaties en in onze manier van werken aandacht aan ecologische waarden.

Uitgeverij Averbode kiest voor een gezond economisch beleid om haar ambities waar te maken.